Projectes Personals

  • PROJECTES PERSONALS

    Vull expressar, comunicar i transmetre una mirada particular del món que ens envolta, amb imatges de lectura no lineal i fer participar als espectadors en la seva interpretació visual.