05/2010 – SONIMAG – PROGRAMA PONÈNCIA EN CONTRACTACIÓ –